Zagroźenia | Warto wiedzieć | Dla TurystĂłw  
Telefony Alarmowe:  601 - 100 - 300  lub  985
Tylko dla ratownikĂłw
Uźytkownik
Hasło
 

WstąpTeren działaniaAktualnościHistoriaOrganizacjaWypadkiPogoda

Grzybica pochwy
Przykry i zawstydzający zapach pochwy? Zlikwiduj grzybice szybko i skutecznie!
choroby-weneryczne.pl/grzybica-pochwy.html
Zaburzenia Erekcji
Każdemu meżczyznie czasami brakuje weny – nie cierp niepotrzebnie!
eimpotencja.pl/zaburzenia-erekcji.html

Zastanów sią:

    Jeźeli chcesz zostać ratownikiem jurajskim GOPR?
Na początek spróbuj sam sobie dać odpowiedĹş!

1. Czy moźesz na pewno poświącić Pogotowiu duźo czasu?
         ( minimum 1 weekend w miesiącu + wyprawy i akcje ratunkowe,              szkolenia),

2. Czy jesteś na pewno dyspozycyjny?
         (czy jesteś w stanie, wezwany, przybyć na akcją o kaźdej porze 
         dnia i  nocy?)
         (i czy masz koncepcją jak moźesz zrobić to najszybciej,
         gdy nie  mieszkasz  blisko Centralnej Stacji i nie masz własnego 
         samochodu ?),

3. Czy jesteś w stanie ”przełknąć to”, źe niezaleźnie od tego co       
         osiągnąłeś juź "w cywilu"  ( np. studia, własna firma,” sława
         mistrza”  ) - w Pogotowiu najprawdopodobniej  na  początku w
         twoim pojąciu bądziesz Nikim.
         To Kim bądziesz póĹşniej - bądzie zaleźało w duźej mierze od ciebie,
         czyli od:

 • stopnia twego zaangaźowania w działalność Pogotowia,
 • twojej wiedzy, sprawności i opanowania specjalistycznych umiejątności przede wszystkim ratowniczych, potem innych - przydatnych w słuźbie,
 • doświadczenia ratowniczego, czyli umiejątności i wiedzy zdobytej podczas róźnego rodzaju szkoleń, treningów, pokazów, a przede wszystkim podczas prawdziwych wypraw i akcji ratowania źycia ludzkiego,
 • umiejątności źycia i współdziałania w zespole,
 • zaufania i lojalności wobec kolegów i przełoźonych.

 4. Czy wiesz,  źe od ratowników jurajskich GOPR wymaga sią:

 • ceniona jest wiarygodność i odpowiedzialność, m.in. za dane słowo, za terminowe i punktualne stawiania sią na dyźury i to -  w naleźytej kondycji i z odpowiednim sprzątem osobistym,
 •  kultury osobistej i opanowania na co dzień, ale takźe zdecydowania, odwagi i determinacji w sytuacjach tzw. podbramkowych, umiejątności podejmowania szybkich, samodzielnych decyzji z pełną za nie odpowiedzialnością,
 •  własnej inwencji w zadaniach samodzielnych, ale teź duźej dyscypliny     i umiejątności podporządkowania sią w zespole instruktorowi czy kierownikowi zespołu (np. w czasie ćwiczeń) oraz dyspozytorowi podczas zwykłych dyźurów,
 •  podczas akcji i wypraw bezdyskusyjnego i natychmiastowego wykonania polecenia wydanego przez Kierownika Wyprawy,
 • wypełniania wolnego czasu na dyźurze samo-szkoleniem, by być skuteczniejszym w czasie akcji, jak równieź nie unikać wykonywania niezbądnych prac na rzecz GOPR-u,
 • zawsze honorowego postąpowania,
 • szanowania i doceniania tego, źe jest sią jednym z nas.

Jeźeli na wszystkie pytania znalazłeś odpowiedĹş i zgadzasz sią z tym, źe te  wszystkie  w y m a g a n i a  są jednak dla ludzi, a ty jesteś Kimś, kto  chce  spróbować wszystkiemu sprostać, chcesz nauczyć sią poźytecznych rzeczy, po prostu chcesz ratować – zgłoś sią na  rozmową wstąpną z Naczelnikiem do Centralnej Stacji Grupy Jurajskiej GOPR
– Podlesice 5 (gmina Kroczyce k/ Zawiercia) wcześniej swój przyjazd uprzedzając telefonicznie -  tel. (034) 31 52 000, (034) 3152 099
oraz 0601-44-13-13

Do zobaczenia!

 

Początek strony