Zagrożenia | Warto wiedzieć | Dla Turystów  
Telefony Alarmowe:  601 - 100 - 300  lub  985
Tylko dla ratowników
Użytkownik
Hasło
 

WstępTeren działaniaAktualnościHistoriaOrganizacjaWypadkiPogoda


1.Ratowniku – jesteś ochotnikiem, przyszedłeś dobrowolnie, aby służyć zagrożonym ludziom z odwagą i poświęceniem, bez względu na czas, pogodę, zmęczenie czy niebezpieczeństwo

2. Każdy ratownik górski jest Twoim partnerem, bez względu na swą narodowość, kolor skóry, przekonania polityczne czy religię. Zawsze musisz być przykładem solidarności takiej jaka winna być w rodzinie.

3. Ratowniku – szanuj tradycję, bądź zawsze wierny ideom ratownictwa górskiego. Nasza dyscyplina i przyjaźń są olbrzymią siłą, ale Twą prawdziwą wartość określa okazane poświęcenie i lojalność wobec kolegów i przełożonych.

4. Dumą ratownika jest jego sprawność, wiedza i wygląd, zachowanie godne lecz skromne, energiczne ale rozważne a stacja ratunkowa - zawsze czysta.

5. Ratowniku jednostki elitarnej – masz szkolić się rygorystycznie, w pocie czoła, dążąc do coraz wyższych kwalifikacji, formy fizycznej oraz odporności psychicznej. Pamiętaj, że od rzetelności posiadanych przez Ciebie umiejętności zależy życie pacjenta, uczestników akcji i Twoje własne.

6. Ratowniku – nigdy nie ulegnij jakimkolwiek nałogom, bo tylko jako człowiek naprawdę wolny możesz zawsze skutecznie nieść pomoc  innym.

7. Ratowniku – dbaj o sprzęt własny i powierzony, trzymaj go zawsze w nienagannym stanie i pełnym pogotowiu do natychmiastowego użycia. Bądź zawsze sprawny. Brak gotowości technicznej lub fizycznej do akcji, niestawienie się do służby czy opuszczenie jej – kompromitują cię jako ratownika .

8. Wstępując w nasze szeregi nigdy nie myśl co na tym zyskasz – ale co Ty możesz zrobić dla GOPRu.

9. Ratowniku -nigdy nie opuszczaj partnera w niebezpieczeństwie.

10. Twoja ratownicza misja jest święta – musisz ją wykonać za każdą cenę.
Początek strony