Zagrożenia | Warto wiedzieć | Dla Turystów  
Telefony Alarmowe:  601 - 100 - 300  lub  985
Tylko dla ratowników
Użytkownik
Hasło
 

WstępTeren działaniaAktualnościHistoriaOrganizacjaWypadkiPogoda


PANIE –NOSZĘ NA PIERSI BŁĘKITNY KRZYŻ,
SYMBOL NIESIENIA GóRSKIEJ POMOCY
SYMBOL JEDYNEGO NIERAZ RATUNKU
KRZYŻ
ZNAK TWOJEGO TRUDU I OFIARY, KTóRE PODJĄŁEŚ DLA CZŁOWIEKA,
KRZYŻ - ZNAK ZWYCIĘSTWA NAD CIERPIENIEM I ŚMIERCIĄ.
KRZYŻ, KTóRY STAŁ SIĘ SYMBOLEM WARTOŚCI,
WARTOŚCI, KTóRE NIESIE TWOJA EWANGELIA
KRZYŻ, KTóRY JEST
ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN
KRZYŻ  -  SAMARYTANINA POKOJU .

SPRAW, ABYM W CAŁYM  ZIEMSKIM ŻYCIU,
WIERNY BYŁ PRZYRZECZENIU ZŁOŻONENU PRZED TOBĄ I BRAĆMI
SPRAW, ABY W MOJEJ POSTAWIE, SŁOWACH I CZYNACH,
ODBIJAŁA SIĘ PRAWDA EWANGELII,
BYM DLA KAŻDEGO SPOTKANEGO DZIŚ CZŁOWIEKA
STAWAŁ SIĘ WIDZIALNYM ZNAKIEM TWOIM. 

SPRAW BY MOJA SŁUŻBA STAŁA SIĘ SŁUŻBĄ OFIARNĄ,
BYM W SWOIM DZIAŁANIU DOSTRZEGŁ ZAWSZE CZŁOWIEKA !
NA GóRSKIM SZLAKU, W CZELUŚCI JASKINI, W ŚCIANIE,
NA NARTACH, ROWERZE CZY NA  ŁAWIE W SCHRONISKU
BYM DOSTRZEGAŁ JEGO PROBLEMY, NIESZCZĘŚCIA I TRAGEDIE.
DOPOMóŻ MI, BYM DOŁOŻYŁ WSZELKICH STARAŃ
W ZWYCIĘŻANIU LUDZKIEGO BóLU I CIERPIENIA,
A GDY ZAJDZIE POTRZEBA,
DO OSTATKA WALCZYŁ O JEGO ŻYCIE.
 
STRZEŻ MNIE DZIŚ NA MOIM ZIEMSKIM SZLAKU,
WEŹ W OPIEKĘ WSZYSTKICH, KTóRZY WYRUSZAJĄ W GóRY,
BY BEZPIECZNIE Z NICH ZESZLI I PEŁNI NOWYCH SIŁ
POWRóCILI DO SWYCH BLISKICH,
BY POWRóCILI  -  DO SWYCH SZCZĘŚLIWYCH DOMóW.

STRZEŻ WSZYSTKICH TYCH, KTóRZY UKOCHALI SKALNE DROGI
I PODZIEMNY ŚWIAT JASKIŃ,
NIECH ICH TRUD ZWIEŃCZY SPORTOWY SMAK ZWYCIĘSTWA.
NAUCZ LUDZI BEZINTERESOWNEJ ŻYCZLIWOŚCI - NIE TYLKO W GóRACH.;
DAJ IM CIEKAWOŚĆ TURYSTY, SZYBKOŚĆ NARCIARZA,
ODWAGĘ WSPINACZA, WYTRWAŁOŚĆ HIMALAISTY I UFNOŚĆ DZIECKA
A NAM WSZYSTKIM  -  DAJ WIEROŚĆ TWOIM ZASADOM I PRZYKAZANIOM ...

PANIE WE WSZYSTKICH AKCJACH I WYPRAWACH  - DODAWJ NAM SIŁ
NA NASZYCH SZLAKACH  - BĄDŹ NAM PRZEWODNIKIEM
A W ŻYCIU - OSTOJĄ  ...

SPRAW, BYŚMY U KOŃCA NASZEJ ZIEMSKIEJ WĘDRóWKI
DOŁĄCZYLI DO TYCH, KTóRZY PRZED NAMI POSZLI NA WIECZNĄ SŁUŻB
SPRAW, BYŚMY MOGLI SPOTKAĆ SIĘ
GDZIE ZAWSZE CZEKASZ NA NAS JAK DYŻURUJĄCY RATOWNIK ...

                                              AMEN

Początek strony